top of page

עיבודי קרקע

משתתים, מחרשות, דיסקוסים,

מחליקים, מעגלות, מסמנים, מתחחות, קלטרות שטח, קלטרות שורה

דיסקוסים

דיסקוס טיפוס "X"

דיסקוס טיפוס "V"

 

מחרשות

מחרשת מגרופיות מתהפכת

מחרשת מגרופיות חצי תלויה

מסמנים

מערג מסמן ל-3 ערוגות

משתת מערג ל-3 ערוגות

מערג מתלם לתפו"א

משתת מגדד לגזר

 

מעגלות

מעגלה חלקה 

מעגלת זרים 

מחליקים

מחליק קשיח

מחליק מתקפל

קלטרות שורה

קלטרת 6 שורות

קלטרת 8 שורות

קלטרת 16 שורות

 

קלטרות שטח

קלטרת לרפת

קלטרת מטעים ושטח

קלטרת עוז לשטח וערוגות

קלטרת שטח כבדה

 

מתחחות

מתחחה לערוגה 1300

מתחחה לערוגה 1253-170 [תפו"א וגזר]

מתחחה 3 ערוגות מתקפלת [תפו"א וגזר]

 

 

bottom of page