שינוע והרמה

כלים להרמה ושינוע, הופכי מיכלים, מנוף שקי דשן למדשנות

מנוף שקים למדשנות
הופך מיכלים
משטח נגרר לתופים
מזלג הרמה
משטח נגרר לכלים חקלאים