top of page

משתת צ'יזלפלאו

IMG_20141120_140038
IMG_20141120_140101
IMG_20141120_140041
IMG_20141120_140034
IMG_20141120_140048
IMG_20141120_140122

יישומים

משתת ערוגה לעיבוד יסוד ראשוני בעומק של כ 50 ס"מ

משחרר את הקרקע ומבצע פעולה של הגדלת נפח הערוגה 

עיבוד מומלץ לפני תיחוח ערוגה לגידולי שורש

מתאים לכל סוגי השטחים, לקרקע יבשה או לחה, עמידות גבוהה בפני שחיקה

מפרט טכני

- ריתום 3 נקודות קטגוריה III,II

- מסגרת ראשית קשיחה 3 קורות RHS 100X100

- רוחב עיבוד לפי דרישה וכמות הרגליים 

- רגל צ'יזל פלאו Cheesel 600

- אבטחת הרגל ע"י בורג גזירה

- מתלם עם אבטחת בורג גזירה

bottom of page