top of page

חברות מיוצגות

בנוסף למוצרים המיוצרים במפעל החברה, אנו פועלים מול יצרני מכונות מובילים מחו"ל
בכדי להבטיח את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר.

חברה צרפתית המתמחה בפיתוח וייצור מערך כלים לענף השום - זריעה, איסוף, פירוק, מיון, קילוף ופתרונות נוספים.

חברה צרפתית המובילה בעולם בייצור מחרשות. החברה מתמחה בפיתוח וייצור מוצרים נוספים כגון: דיסקוסים, קלטרות שטח, משתתים ועוד. 

logo-sky.png

חברה צרפתית המתמחה בייצור

מדשנות מוצקים ומזרעות טוריות [Seed Drill] החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים באיכות גבוהה ובעלי דיוק רב! 

חברה צרפתית המובילה בעולם בייצור מזרעות שורה. החברה מתמחה בפיתוח וייצור מוצרים נוספים כגון קלטרות שורה מכלי דשן בריתום קדמי ועוד.

חברה אמריקאית המתמחה בפיתוח וייצור מכשור אלקטרוני לחקלאות

חברה קנדית השייכת לתאגיד CNH העולמי, המתמחה בייצור קלטרות לשטחי עיבוד גדולים וכלים נוספים כגון: מזרעות אוויר נגררות ומרססים.

חברה מובילה בארצות הברית לייצור קלטרות שטח רחבות וכלים שונים לעיבוד קרקע. החברה הנה חברת הבת של תאגיד Amity Technology.

חברה איטלקית וותיקה המתמחה בייצור מתחחות, מרסקות גזם, 
"מחרשת איתים", מכסחות ומוצרים נוספים.

bottom of page