top of page

זריעה

מזרעות לגידולי שורה לשטחים מעובדים מעובדים למחצה ולאפס עיבוד, מזרעות לגידולי ירקות ולענף השום, מזרעות דגנים Drill

מזרעת שום

מזרעת שום מכנית ERME

מזרעת פניאומאטית ERME

 

 

מזרעות שורה Planters

מזרעת NG PLUS 4

מזרעת Monoshox NG Plus M

מזרעת Monoshox NX M

מזרעת ירקות MS

 

bottom of page