top of page

זריעה

מזרעות לגידולי שורה לשטחים מעובדים, מעובדים למחצה ולאפס עיבוד, מזרעות לגידולי ירקות ולענף השום, מזרעות דגנים Drill

מזרעת שום

מזרעת שום מכנית ERME

מזרעת פניאומאטית ERME

 

 

img_1970.jpg
מזרעות לדגנים Seed drills

מזרעת אוויר ריתום 3 נק'

מזרעת אוויר נגררת

NG PLUS ME 9 ROW.JPG
מזרעות שורה Planters

מזרעת NG PLUS 4

מזרעת Monoshox NG Plus M

מזרעת Monoshox NX M

מזרעת ירקות MS

 

bottom of page