top of page

אודותינו

חברת צח ציוד חקלאי עפולה בע"מ

 

הוקמה בשנת 1969 והנה חברה בבעלות פרטית. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מכונות וציוד לענף החקלאות תוך התמקדות בגידולי השדה. צוות הנדסי עוסק בפיתוח כלים חקלאיים ומתן פתרונות בהתאם לדרישות בענף ותנאי הסביבה הייחודיים לישראל.

 

+ תחומי פעילות בהן מתמקדת החברה

 

פיתוח וייצור מכונות חקלאיות

 

V עיבודי קרקע

V זריעה

V מיכון להשקיה בטפטוף

V כלי שינוע והרמה

V פיתוח כלים שונים לפי דרישה

+ תחומי פעילות נוספים

 

ייצוג חברות מובילות מחו"ל

 

V מחרשות, מזרעות, מדשנות, מכונות לשום ועוד

V אספקת חלקי חילוף ואביזרי עיבוד כגון: קרדנים, צלחות דיסקוס, גלגלים, נבות,

    חלקי קילטור ועוד. הצלחות דיסקוס, גלגלים, נבות, חלקי קלטור ועוד

bottom of page