top of page
דישון

מדשנות ריתום 3 נקודות

מדשנות נגררות

מיכון להשקיה בטיפטוף

פורסנים, גוללנים ומטמינים

זריעה

מזרעות שורה

מזרעות לירקות

מזרעות לדגנים - דרילים

מזרעות לשום

13823.png
שינוע והרמה

מעמיס ריתום 3 נקודות, מנוף שקים למדשנות, משטח נגרר לכלים, משטח נגרר לתופים

עיבודי קרקע

משתתים, מחרשות, דיסקוסים,

מחליקים, מעגלות, מערגים, מתחחות, קלטרות שטח, קלטרות שורה

כיסוח

מכסחות מטעים, מכסחות לכותנה ותירס, מרסקות גזם מרסקות צד ועוד.

bottom of page